Ik Schaam Mij Niet


Moderne gemeentes verwateren het evangelie en veranderen de boodschap naar iets dat gemakkelijk verkoopt. Ze kopen mensen om, misleiden en verleiden mensen om naar hun gemeente te komen en lid te worden. Koffie, amusement, netwerking, weelde, welzijn en seks worden beloofd als tegemoetkoming voor grotere ledenaantallen en meer bijdragen. Tegelijkertijd wordt alles verwijderd wat onaangenaam aandoet en wat een obstakel zou kunnen zijn voor de nieuwelingen. Zo wordt het kruis, verwijzingen naar de zonde, berouw en oordeel weggemoffeld samen met alles wat ook maar zou kunnen suggereren dat een zekere toewijding wordt gevraagd.

Dit alles leidt mij tot de conclusie dat zij zich ofwel schamen voor het evangelie ofwel dat ze niet geloven dat het evangelie krachtig genoeg is om mensen te overtuigen, zonder suiker en kersen en room daar bovenop. Het is duidelijk dat zij niet langer geloven of akkoord gaan met Paulus die zei: "Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor eenieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek." (Rom.1:16)

Waarvoor wou of zou Paulus zich schamen? Natuurlijk is een schaamtegevoel niet iets dat men zou linken met het Evangelie. Maar het feit dat mensen de drang voelden om het evangelie te veranderen of te verdraaien duidt aan dat zij beschaamd waren voor de boodschap van het evangelie.

Zelfs in de tijd van Paulus droeg het Evangelie een zekere schroom. Sommige Galaten bvb. waren besneden om de goedkeuring van de Joden te winnen en ontsnapten aan het "aanstotelijke van het kruis". (Gal. 5:11). Paulus berispte hen sterk hiervoor en betwijfelde zelfs of ze wel gered waren! (Gal. 4:20).

Paulus citeert Jesaja als hij over Jezus spreekt: “Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis", en dan gaat hij verder: "en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen." (Rom. 9:33). Aan de Korintiërs zegt hij dat de boodschap van de gekruisigde Christus is: “voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid” (1Kor. 1:23). Het is dus geen verrassing als velen vandaag om de aanstoot van het evangelie willen heen lopen.

Maar we dienen eraan herinnerd te worden dat we ons niet hoeven te schamen voor het Evangelie -  zoals Paulus zich niet schaamde. Hij wou dat iedereen die boodschap hoorde en reisde daarom naar de verste uithoeken om de boodschap te verkondigen. Het was niet iets om te verbergen onder een korenmaat. Het moest verkondigd worden in de straten, paleizen en gevangenissen. Hij sprak erover met de armen en de rijken, de slaven en de edellieden.

De reden waarom hij niet beschaamd was voor het evangelie was omdat het de kracht Gods was (en nog is) tot redding. De boodschap van het kruis is niet zwakheid, het is kracht omdat het dat alleen is dat de macht van de zonde kan breken, de zonde vergeven en mensen kan overbrengen van de duisternis naar het licht en van de hel naar de hemel. Alleen het Evangelie kan de onrechtvaardige verrechtvaardigen en de zondaar rechtvaardigen. Er bestaat geen andere boodschap, systeem of religie die dat kan doen. Daarom hoeven we ons niet te schamen maar integendeel zouden we vrijmoedig moeten zijn om deze wonderbaarlijke gave van God te verkondigen.

Het zou erg vreemd zijn mocht iemand een simpele kuur vinden voor elke vorm van kanker, maar zich ervoor schamen en er nooit over zou spreken. Ik ben er zeker van dat als iemand zo'n kuur zou vinden, hij het zou verkondigen aan de wereld. Maar het Evangelie is de kuur voor een nog ergere ziekte dan kanker. Het is de kuur tegen de zonde. De ziekte van de zonde doodt gegarandeerd iedereen die er mee besmet is - er zijn geen overlevenden. Nog erger is dat elke persoon die in deze wereld wordt geboren geïnfecteerd is door de zonde en daardoor veroordeeld is tot de dood (Rom. 5). Zouden we het niet van de daken schreeuwen dat we het antwoord hebben gevonden?

Gemeenten, predikanten en “christenen” willen integendeel niet langer spreken over dit glorieus en krachtig evangelie. Zij willen over alles prediken behalve over die ene boodschap die kan redden. Ja ze spreken erover hoe je positief moet leven (intussen wachtend op de dood), hoe je er in slaagt om het feit te verbergen dat je onder de straf van de dood bent, en hoe goede seks te hebben zodat je meer van het leven kan genieten vooraleer af te dalen naar de eeuwige veroordeling (Zie het artikel van vorige week).

Alleen die ene boodschap, en die ene boodschap alleen telt. Er is maar één boodschap die kan redden van de zonde en zijn gevolgen. Slechts één boodschap kan de problemen van onze maatschappij oplossen en slechts één boodschap kan elk probleem dat ooit de mensheid heeft belaagd, aanpakken: “Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derde dage opgewekt naar de Schriften" (1Kor.15:3-4). En  “opdat eenieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” (Joh. 3:16).

Zonder het Evangelie heeft de rest geen zin. Predikanten kunnen de mensen leren om hoe positief te denken maar zonder evangelie gaan ze naar de hel met een positieve ingesteldheid. Je kan hen leren om hoe gezonde families te hebben, zonder het evangelie zal de familieband ongebroken in de poel van het vuur eindigen. Elke religie in de wereld helpt de mensen zich te verbeteren maar slechts één boodschap kan redden.

Geen enkel systeem, filosofie of religie komt tegemoet aan de verlangens en de basisinstincten van de mens. Maar het evangelie kan onze hevige verlangens veranderen en in ons een verlangen naar geestelijke zaken leggen. Elke filosofie gaat in op ons gedrag terwijl enkel het evangelie elk aspect van wie we zijn kan veranderen: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen" (2Kor. 5:17).

Het evangelie is niet alleen voor sommige mensen en het werkt niet alleen bij sommigen maar het is voor “eenieder die in Hem gelooft”. Niemand wordt uitgesloten. Je kan niet té goed, slecht, rijk, arm, opgeleid, onopgeleid rijk of arm zijn. Het evangelie is er voor elk ras, elke leeftijd en afkomst. Het is waarachtig en letterlijk voor "iedereen".

Nog kost het evangelie ook maar iets. Het kan niet gekocht worden met geld, goede daden, een offer of een daad. Al wat je nodig hebt is simpel geloof - het in inderdaad een gratuite gave van God (Rom. 5:15-18).

Laten we Paulus vervoegen en van de daken af schreeuwen: "Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor eenieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek." (Rom.1:16)