God Geeft om Ons

Soms lijkt het wel of niemand geeft om de pijn die we hebben.

David zei: “niemand ziet naar mij om; is mij de toevlucht ontvallen - niemand vraagt naar mij” (Psalm 142:5). Voel jij je ook soms zo? Roep je het soms ook uit zoals Salomon, dat zelfs de barmhartigste daden van de goddelozen wreed zijn?(Spr. 12:10). Lijkt het alsof niemand luistert en dat mensen die zich zouden moeten ontfermen, je eerder pijn doen dan dat ze jouw noden aantrekken?

Soms is dit alleen maar ons aanvoelen maar dikwijls zijn ze een weergave van de hardheid en het egocentrische van hen die ons omringen. Ja zelfs van Christenen! Maar er is Eén die werkelijk om ons geeft - God geeft om jou.

Soms vragen we ons af of God wel weet heeft van ons bestaan. Ik ken een man die in dezelfde kleine gemeente was als ik, en met wie ik elke week sprak, en die na vele jaren nog steeds mijn naam niet kende. Hij noemde mij altijd bij een naam die de mijne niet was. Mensen handelen dikwijs alsof we niet bestaan. Maar God wéét niet alleen dat jij bestaat, Hij kent ook jouw naam.

Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.” (Jes. 43:1). “…en Ik u bij name ken” (Exo. 33:17). We zijn niet slechts nummers in God’s grote database, maar Hij kent onze namen en niet alleen dat, maar alles over ons. We verstaan het niet altijd hoe God ons bij naam kent, en mensen in onze omgeving niet. Dat is nu net het probleem. We denken zo dat als mensen niet om ons geven, God ook niet om ons geeft. Maar God geeft zelfs méér om ons dan we ons kunnen voorstellen. 

Hij volgt elke vogel die sterft en kent elk haartje op ons hoofd (Mat.10:29-30). Als hij begaan is met zo'n onbelangrijke details, denk je dan niet dat Hij nog meer bezorgd is en weet heeft over de dingen waar jij mee worstelt? Natuurlijk is Hij dat. Er bestaat geen probleem in jouw leven dat te groot of te klein is dat God niet weet of waar Zich over ontfermt. Ik heb nooit iemand ontmoet die de haren op zijn hoofd telt, en toch doet God dat. Als Hij aldus bezorgd is om het minste van onze zorgen, dan is Hij nog meer bezorgd om de grote problemen, trauma's, verontrustingen, angsten en frustraties die je hebt?

Sommige mensen zeggen dat ze om jou geven maar je weet dat zij ongevoelig zijn voor jouw pijn. Maar God kent niet alleen jouw hartepijn, Hij voelt met jou en voor jou. Hebben je vrienden jou in de steek gelaten, verstaan mensen jou verkeerd, verdraaien ze jouw zachte woorden in iets wat je niet bedoelt, lasteren ze jou, proberen ze jou werkelijk te kwetsen (fysiek of emotioneel), behandelen ze jou alsof je niet bestaat? Ze deden hetzelfde met Jezus, en nog veel meer, en zo wordt Hij geraakt door onze worstelingen. Hij voelt mee met ons, en voelt voor ons wanneer we door moeilijke tijden heen gaan. Er is geen enkel kwetsuur bij jou of Hij voelt het net zo als jij Niet alleen kent God jouw problemen en voelt Hij onze pijn - Hij geeft voor jou en om jou. Hij heeft medelijden met ons. Mensen zeggen dikwijls over onze problemen dat we die zelf hebben veroorzaakt, en dikwijls is dat waar. Maar God doet daar niet aan mee, Hij houdt, zorgt, is barmhartig en geeft om ieder die in nood verkeert.

Soms is het te zwaar voor ons om op iemands ellende te zien. Maar Hij keert Zijn gelaat nooit af, wat er ook gebeurt. Wanneer de stenen Stefanus' beenderen braken en zijn oren met godslastering, beschuldigingen en beledigingen werden gevuld, en zijn vrienden op de vlucht sloegen, stond Jezus aan de rechterzijde van de Troon en nam elke aantijging op Zich, tesamen met Stefanus. Het was net alsof Jezus naast Stefanus op die plaats stond waar ze hem met stenen en beledigingen bedolven.

De intensiteit en hardheid van mensen tegenover onze noden doen soms meer pijn dan de problemen zelf. Maar God is meevoelend, barmhartig, zacht, medelijdend, lief en vriendelijk met hen die lijden. Het probleem is dat wij soms zo bezig zijn met het vragen van hulp aan mensen dat we niet zien dat het eigenlijk onze Almachtige God is die bezig is om ons aan te raken in onze momenten van zwakheid.

Petrus, schrijvend aan lijdende Christenen, zegt: “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorg voor u” (1Pet. 5:7). Ja, Hij zorgt inderdaad voor jou maar jij en ik moeten onze bekommernissen op Hem leggen. Heel dikwijls willen we ze zelf dragen en dikwijls betreuren we het dat niemand ook maar een vinger toesteekt om ons te helpen met onze last, terwijl de here Jezus staat te wachten om de last op Hem te nemen. Wil je nu niet tot Hem komen en jouw lasten aan Zijn voeten leggen? Ja, het probleem kan blijven bestaan, maar wetende dat Hij deelt in de last maakt het zoveel lichter en gemakkelijker om dragen.

Ik kan het niet beter stellen dan Joseph Scriven in zijn grote hymne. Je kent het misschien van buiten, maar kijk met verse blik naar deze woorden.

Wat een Vriend hebben wij in Jezus, dragend onze zonden en leed!
Wat een privilege om alles in gebed bij God te mogen brengen!
O wat een vrede verspelen we dikwijls, O wat onnodige pijn om dragen.
Al omdat we niet alles naar God brengen in gebed.

Hebben we beproevingen en verleidingen? Zijn er problemen allerlei?
Laat het ons niet ontmoedigen; draag het naar de Here in gebed.
Vinden we ooit een vriend zo trouw die al onze zorgen deelt?
Jezus kent al onze zwakheden; draag het naar de Here in gebed.

Zijn we zwak en zwaar beladen, belemmerd door een hoop zorgen
Kostbare Heiland, onze toevlucht, draag het naar de Here in gebed.
Verachten en verloochenen jouw vrienden jou? Draag het naar de Here in gebed.
Hij neemt jou in Zijn armen en beschermt jou; je vind daar troost.

Gezegende Heiland, U hebt beloofd dat U al onze lasten wil dragen
Mogen we ze altijd, Here, bij U brengen in oprecht gebed.
Weldra in schitterende onbedekte glorie zal er geen gebed meer nodig zijn
Vervoering, lofprijzing en eindeloze aanbidding zal ons liefelijk aandeel daar zijn