Erger dan Sodoma?


Een regel in Time magazine van deze week trof mij. Het ging over iemand die, als politieke belichaming van de megakerk, stelde: “breng de mensen naar binnen met rock, cappuccino of stand-up  comedy – maar breng hen binnen.” Het artikel ging verder met een citaat van De Spreker van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die zei dat het bij politiek, religie en show business steeds om hetzelfde doel gaat – mensen naar binnen krijgen. Ik werd verontrust door het feit dat de wereld niet langer enig onderscheid maakt tussen kerk, politiek  en de amusementindustrie en dat zelfs ongelovigen bemerkt hebben dat het Evangelie wordt geprostitueerd.

Ik worstelde nog steeds om tot een vergelijk te komen toen ik enkele dagen later op het avondnieuws een groot reclamepaneel zag naast een snelweg in Florida. Het paneel toonde vier voeten die aan het einde van een bed doorheen de lakens staken. Er moet niet getwijfeld worden aan de bedoeling van dit beeld. Het woord seks, wat bij deze advertentie hoort, was niet nodig. Maar wat verkochten ze eigenlijk? Een nieuw bordeel, pornografie, geboorteregeling of abortus? Neen! Het is promotie voor een gemeente! Blijkt dat deze gemeente drie zulke borden heeft staan en het is niet de eerste gemeente die stunt met soortgelijke beelden.

De uitleg van de pastor is dat hij een serie "bijbelstudies" doet met als thema "God wil dat je goede seks hebt"! (Vergeet dat God je wil redden van de hel). Hoe rechtvaardigt hij het kleineren van het Evangelie? “Het werkt” was zijn antwoord. De gemeente die enkele maanden geleden begon kijkt nu reeds uit naar een lap grond waar zij hun eigen gebouw kunnen neerzetten, zodat ze kunnen wegtrekken uit het magazijn naast de pizzazaak. Mocht je in de mening verkeren dat dit een apart geval is en dat deze man niet goed wijs is - een andere gemeente die dezelfde campagne heeft gevoerd is een grote, gevestigde Baptistengemeente. Het lijkt nu dat heel wat "gemeenten" gelijkaardige advertenties op aanplakborden heeft gebruikt. Eén van hen heeft bij zo'n suggestief beeld alleen maar “barenakedtruthaboutsex.com” geschreven. Ja, ik heb de site bezocht en ik zal de titels van sommige "preken" niet herhalen - ze zijn té expliciet (Check het maar zelf als je me niet gelooft).

We weten allemaal dat seks goed verkoopt. Het zet alles in de aanbieding, van auto's tot de zielen van mensen. We weten ook dat de Duivel en de wereld van bij het begin de vleselijke verlangens van de man hebben gebruikt om hem te verlokken tot misleiding, zonde en hel. Velen onder ons herinneren zich de cultus genaamd "Kinderen van God" en "De Familie' die jonge meisjes gebruikten om seks te bedrijven met aanstaande leden, om hen naar die cultus te lokken. We weten ook dat een aantal andere culten gelijkaardige dingen deden. Maar dat waren culten en zij werden scheef bekeken door de "ware gemeenten".  Maar nu is het de gewoonste zaak geworden onder ogenschijnlijk zuivere “gemeenten”. Nog erger is dat niemand hiertegen reageert. Uiteindelijk wettigt het doel de middelen. Hoe ver wil de gemeente gaan en hoe laag wil zij zinken voor ledentallen, geld en macht? Het antwoord is blijkbaar dat er geen limieten bestaan - wat het ook mag kosten om hen binnen te trekken en hun geldbeurzen te openen. Dus de boodschap van "weelde en welzijn" is uiteindelijk verkankerd naar "weelde, welzijn en seks" . Moge de Here aan hen en aan onze samenleving genade verlenen.

Wanneer zal de ware gemeente wakker worden en gaan beseffen dat we al verder staan dan Sodoma en Gomorra? In die steden was de zonde in de straten - wij hebben ze in de gemeente gebracht en we zijn trots op onze moderniteit en ons liberalisme. Als God deze twee steden heeft verwoest en als God de mensheid in de dagen van Noach heeft vernietigd voor zijn goddeloosheid, dan is de vernietiging van deze wereld heel nabij. Jezus zei “Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertreden te worden.” (Mat. 5:13). Hebben we ons zout verloren? Houdt de gemeente het verval nog tegen? Ik denk van niet. Wat kunnen we doen? Wat moeten we doen?

Vooreerst dienen we ons eigen huis op te ruimen. Het moet beginnen met jouw en met mijn hart, dan met onze families, dan met onze gemeenten. We moeten het verschil maken door het volk te zijn waartoe God ons heeft geroepen. Heilig – opzij gezet en Hem verhogend in alles wat we doen. Noach en Lot bleven zuiver en de Here redde hen uit hun zieke omgeving. Onze huizen en onze families dienen heiligdommen van vrede en heiliging te zijn waar onze buren naartoe kunnen vluchten.

We moeten bidden. Het tij van het kwaad dat de gemeenten geselt is waarschijnlijk niet te stoppen maar God is bij machte er een standaard tegen te hijsen. Jezus leerde ons bidden dat Gods wil wordt gedaan op aarde en dat Zijn koninkrijk zou komen. We moeten hiervoor bidden, maar meer nog dienen we te bidden voor de redding van kostbare zielen. Mensen worden met miljoenen tegelijk opgeslokt door valse religies. We moeten voorbede doen opdat sommigen van hen tot bezinning komen en gered worden. Het is tijd dat gelovigen verder gaan dan hun behaaglijke, zelfzuchtige kleine gebedjes en de troon van genade gaan bestormen met passie en tranen. We moeten voor onszelf, onze families en onze gemeente bidden. We moeten bidden dat de Here ons wil gebruiken als het zout en het licht waarvoor Hij ons geroepen heeft. We moeten bidden voor de enkele ware gelovigen die gevangen zitten in valse gemeenten, en we moeten bidden "Here zend mij".

Ten derde dienen we het Evangelie te verkondigen, de Bijbel te onderrichten en te getuigen zoals nooit tevoren. We moeten de mensen redden “ door hen uit het vuur te trekken…uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is.” (Judas 23). Heel weinigen zullen luisteren, maar de weinigen die horen dienen gered te worden en de verantwoordelijkheid ligt bij jou en bij mij.

Ten vierde dienen we de Goddelijke standaards van heiligheid hoog te houden. Ik bedoel niet de wettigheid van de Farizeërs wat een uiterlijke show betekent, maar ware heiligheid en de Goddelijke levensstijl die Hem zoekt te verhogen in alles wat we doen. De lijnen zijn vervaagd en mensen zijn niet meer in staat een onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen heiligheid en goddeloosheid, tussen het Evangelie en vleselijke lusten. Maar de Here heeft nog een overblijfsel. Hebben we deel aan dat overblijfsel of hebben we onze knie gebogen voor de goden van deze tijd?