Een Nieuw Begin(2008)


Een van de zegeningen van de vier seizoenen is dat zij allemaal leiden naar een nieuw begin. De winter doet goed zijn werk door de gewassen van vorig jaar te doden. De lente is een nieuw begin met nieuwe bladeren, nieuwe planten en in het dierenrijk nieuwe vogels. De seizoenen helpen bij het bepalen van de tijd, het gaan van het oude en de komst van het nieuwe. 

Onze (Gregoriaanse) kalender volgt het Joodse jaar niet en de Bijbel zegt niets speciaals over de eerste januari. Toch heeft het principe van het aftellen van de dagen en de aanduiding van het nieuwe jaar wel terdege Bijbelse achtergronden.

Toen Noach 600 jaar oud was vernietigde God de aarde met een algehele overstroming. Maar “In het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op de eerste der maand, waren de wateren opgedroogd van de aarde” (Gen. 8:13). Dit was op de eerste dag van een nieuw jaar en God gaf de mens een nieuw begin. Het oude was dood, vernietigd en weggewassen en een nieuwe aarde heeft de plaats ingenomen van de oude.  Zo werden al de goddeloze mensen vernietigd en God gaf de mensheid een nieuw begin door de rechtvaardige Noach en zijn nakomelingen.

Toen de Here het volk van Israël klaarmaakte voor de Uittocht uit Egypte zei Hij: "Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn." (Exo.12:2). Israël zal van dan af beginnen aan de jaartelling (Dit was de eerste maand van het eerste jaar van Israël). God gaf aan Israël een nieuwe start toen zij Egypte verlieten en naar het Beloofde Land trokken.

God gaf Mozes de plannen voor de bouw van het Tabernakel wat een nieuwe fase inluidde in hun relatie met God. “Het geschiedde in de eerste maand in het tweede jaar op de eerste der maand dat de tabernakel werd opgericht." (Exo. 40:17).

Koning Jechizkia “opende in het eerste jaar zijner regering, in de eerste maand, de deuren van het huis des Heren en herstelde ze." (2Kron.29:3). Deze grote koning begon zijn nieuwe regering met de restoratie van de aanbidding van de Here en een reiniging van de tempel in de eerste maand van zijn bewind. De restoratie begon op de eerste dag van de eerste maand: “Op de eerste dag van de eerste maand begonnen zij met de heiliging." (2Kron. 29:17).

Ezra leidde een groep Joden vanuit de ballingschap terug naar Jeruzalem op de eerste dag van het jaar: “Op de eerste van de eerste maand namelijk was hij de tocht uit Babel begonnen." (Ezra 7:9). Maar toen ontdekte hij dat er priesters waren die heidense vrouwen genomen hadden, een tegenstrijdigheid met de Wet. Toen begon Ezra met de zuivering van het priesterschap door een overzicht te maken van deze mannen. "En zij waren met alle mannen die vreemde vrouwen hadden gehuwd, gereed op de eerste dag van de eerste maand." (Ezra 10:17).

Jezus verrees op de eerste dag van de week, daarmee duidend op een nieuw begin van een heel nieuwe beschikking in Gods relatie met de mens. (Mar. 16:2,9).

Komend aan het einde van een oud jaar en het begin van een nieuw hebben we nogmaals de mogelijkheid om een nieuwe start te maken. Natuurlijk geeft God ons deze kans op elk moment van het jaar. Maar blijkbaar staan we meer open voor de mogelijkheid van een nieuwe start op deze tijd van het jaar. Gods wonderlijke genade roept ons opnieuw op om ons verleden met zijn fouten, ontgoochelingen en ongehoorzaamheid achter ons te laten en opnieuw te beginnen met de Here.

Jechizkia, een van de goede koningen van Juda, begon met het proces van een geestelijke hervorming op de eerste dag van zijn bewind. Hij stelde het niet uit totdat andere staatszaken waren opgelost. Hij begon onmiddelijk. Net zoals voor Jechizkia wordt het tijd voor jou om jouw tempel op te kuisen en om aanbidding, opoffering, Gods Woord en heiligheid in jouw leven te herstellen. Maar begin er dan vandaag aan. Je zal nooit eraan beginnen als je het uitstelt.

Soms willen we een nieuwe start nemen maar we weten niet waar te beginnen. Begin waar Jechizkia begon - door de deuren naar de tempel te openen en deze te herstellen. Dit wil zeggen dat je jouw hart opent voor het licht van Gods Geest en Zijn Woord. Niets gebeurt er als je jouw hart en geest gesloten houdt. Als we ons hart openen voor de Here zal Hij het opruimwerk en de restauratie aanvangen. Het was een verschrikkelijke rommel en er was veel werk nodig in de tempel. Maar dat weerhield Jechizkia er niet van om de deuren te openen en het opruimwerk aan te vatten.

Ik geloof niet dat de Here jou vraagt om je ganse geestelijke wandel op een dag te hervormen. Zelfs Jechizkia nam zijn tijd om zaken uit te sorteren. Maar het begint met deuren te openen en het begint vandaag: “Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet." (Heb.4:7). Jechizkia zal wel veel andere belangrijke zaken te doen gehad hebben maar hij erkende dat niets zo belangrijk was dan de relatie van het volk met hun God te herstellen. We mogen veel dingen willen doen in het nieuwe jaar, maar niets is zo belangrijk als een herstel van onze relatie met de Here. Als we dat goed krijgen zal al de rest wel volgen. Als we falen zal al de rest van het nieuwe jaar ook niet slagen.

Oh, de wonderbaarlijke genade van God die ons steeds opnieuw en opnieuw een nieuwe start aanbiedt. Het doet er niet toe hoe dikwijls we gefaald hebben in het verleden en hoe dikwijls we hebben gezondigd. Zijn bloed kan ons reinigen en ons opnieuw in Zijn aanwezigheid brengen. Hij is in staat de fouten van de voorbije jaren in de zee van Zijn vergevingsgezindheid te werpen, en hij kan en wil ons een nieuw blanco blad geven, zonder voorwaarden, verwijt of schuld.

Maar als we het nieuwe jaar induiken zonder iets te doen aan onze relatie met Hem, denkend dat we het later zullen goedmaken - zullen we er nooit toe komen. Voordat je het weet is 2008 voorbij en een nieuw jaar verspild. Ook Jezus kan dit jaar terugkomen - alle tekenen wijzen er op dat Hij dit jaar zou kunnen terugkomen. Dus komt er misschien geen nieuw begin van een nieuw jaar om een nieuwe start te nemen.

Laten we besluiten om het nieuwe jaar het beste jaar van ons leven te maken. Een jaar gevuld met de opwinding, blijdschap en bevrediging dat alleen kan plaatsvinden in Zijn perfecte wil. Maar je moet beginnen met de deuren van je hart te openen zodat het licht kan binnenschijnen. Maak a.u.b. deze nieuwe start nu!