Vastgelopen in Een Spoor


Zij die in een stad zijn grootgebracht kennen het spoor dat wordt gevormd door het verkeer op een ongeplaveide weg. Vooral bij regen, als de rijweg verandert in modder, gaan voertuigen in mekaars spoor rijden. Uiteindelijk wordt er een diep spoor getrokken. Eens dat de wielen in dat spoor geraken kan je er niet meer uit, en je auto gaat onvermijdelijk dat spoor volgen, hoe hard je ook tegenstuurt. Dit werd een idioom om te beschrijven hoe mensenlevens saai worden door steeds hetzelfde vertrouwde pad te volgen, dat tot niets leidt.

Er zijn heel wat voorbeelden in de Bijbel van mensen die in zo'n spoor vast liepen. Het volk van Israël wist er alles van toen ze 40 jaren in cirkels door de woestijn trokken, nergens geen stek vonden en erg verveeld geraakten door dag in dag uit steeds dezelfde routine. Ze keken uit naar verandering, al was het maar in hun voeding. Hun bestaan werd saai, routineus en doelloos. Ze stierven en werden begraven in het zand. Hun heel bestaan werd zinloos en zonder betekenis terwijl ze op hun dood zaten te  wachten. Veel Christenlevens zijn ook zo - zonder betekenis, saai en zinloos, wachtend op de dood.

Simson’s leven was opgewonden en gevuld met uitdagingen, mirakels en zegen, totdat zijn compromis met de wereld hem ketende aan de balk van de molensteen dat het koren maalt. Hij draaide letterlijk rondjes, dag in dag uit duwend aan die balk. Omdat zijn ogen uitgestoken waren, kon hij  zelfs niet de voldoening ervaren van te zien hoe het koren in de molen werd gebracht en er als bloem uitkwam. Wat een contrast met zijn vorig leven vol opwinding, toen de Here hem kon gebruiken.

Jona 1:13 verhaalt hoe de mannen “roeiden om het schip weer aan land te brengen, doch zij waren daartoe niet in staat, omdat de zee hoe langer hoe onstuimiger tegen hen werd. "Ja, ze roeiden hard voor hun leven, met al hun krachten, maar geraakten nergens.
En dan was er de verloren zoon die zijn idyllisch leven als zoon van zijn vader opgaf voor het saaie gezelschap van varkens en het licht verteerbare dieet van schillen elke dag.

Zo dwalen ook vele Christenen doelloos rond zonder hoop, zin of betekenis, net als het volk van Israël. Anderen, zoals Simson, zijn gebonden door hun gewoonten en hun levensstijl en zelfs als ze er willen mee breken, vinden ze geen alternatieven maar blijven geketend aan hun molenstenen. Sommigen, zoals de matrozen, roeien uit volle macht om er uit te komen, maar de wind van de omstandigheden blaast hen terug en ze geraken nergens in hun christelijke wandel. Anderen zijn, zoals de verloren zoon, weggedeemsterd tot op de bodem van hun leven en vertoeven in het saaie gezelschap van varkens en hun vuil, etend van het onverzadigbare afval van de wereld.
Het lijkt mij dat het merendeel van de Christenen in een spoor zijn terechtgekomen, en alhoewel zij het mechanisme van het Christen zijn ervaren, ze gaan geregeld naar de kerk, zeggen hun eigen gebeden en lezen zonder te zien, zijn ze verveeld en gefrustreerd. Als gevolg daarvan zoeken ze opwinding en een doel in de wereld, net zoals de Israëlieten terug verlangden naar de prei, de look en de ajuinen van Egypte. Geen wonder dat zovelen ophouden met de Here te dienen, terugkeren naar de wereld en zichzelf omringen met de varkens van de wereld.

De Here dienen mag niet saai en geen routine worden. Israël bleef 40 jaren in de woestijn omdat ze niet geloofden dat God hun het beloofde land kon geven en omdat ze niet gehoorzaamden. Simson eindigde al malend omdat hij ongehoorzaam was en met zonde omging. Jona’s schip ging niet vooruit omdat Jona ongehoorzaam was en zijn eigen weg ging i.p.v. God’s weg. En de verloren zoon kwam tussen de varkens terecht omdat hij ontevreden was met wat zijn vader hem gaf, en zijn lust voor plezier verleidde hem om zijn vader's huis te verlaten.

Als je Christelijk leven in een spoor zit dan is dat hoogstwaarschijnlijk omdat je ongehoorzaam bent aan de Here. Zo simpel is dat. Als we in gehoorzaamheid leven dan is de Here dienen opwindend, uitdagend en zeker geen sleur. Dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is, maar gemakkelijk en saai zijn synoniem, en dat is het probleem. We willen gemak, maar klagen als het saai wordt. Niemand had een meer opgewonden leven dan Paulus. Kijk naar al zijn ervaringen! Ja, vele waren onaangenaam, maar zijn geestelijk leven was opwindend doordat de Here hem onderwees, gebruikte, zalfde, leidde en ontwikkelde door deze ervaringen. Elke dag was voor Paulus opwindend en nieuw – er was geen tijd om verveeld te worden of vast te lopen in routine, omdat hij de Meester volgde en gehoorzaamde.
Het goede nieuws is dat jij ook kan vrijkomen. De keuze is aan jou. Van de vier voorbeelden van hen die in een spoor vastliepen konden enkel de Israëlieten er niet uitkomen. Maar Simson wel. Ja, ten koste van zijn leven, maar hij koos ervoor te sterven met een doel boven een leven zonder betekenis. Hij stierf als een grote held en bereikte meer met zijn dood dan in zijn hele leven. De matrozen maakten vaart en bereikten het strand enkel nadat zij ongehoorzame Jona overboord hadden gegooid. En de verloren zoon kwam terug thuis nadat hij gestorven was aan zijn trots en besloot zich te onderwerpen aan de wil van zijn vader.

Wat kost het jou om vrij te komen? Vooreerst moet je bereid zijn te sterven. Je moet sterven aan je wil en je betrachtingen en de wil van de Here aanvaarden in je leven - net zoals Jona. Je kan niet aangaan met te leven in het vlees en tegelijk een opgewonden geestelijk leven leiden. Het leven in het vlees en het geestelijk leven zijn beiden exclusief. Je kan ze niet allebei hebben, je moet een keuze maken. Je kan je omringen met de varkens van de wereld en hun vuil eten, of aan de tafel van de Vader zitten – je kan niet beide. Je moet je ongehoorzaamheid overboord werpen, of zinken. Zolang je ongehoorzaam blijft in je leven zullen tegenwerkende omstandigheden je terugblazen en je ten slotte doen zinken.

Waarom vasthouden aan een saai leven als je zoals Simson vrij kunt zijn en leven (en sterven) als een held met een waarachtig doel en vol van betekenis. Beslis vandaag nog om dit jaar te leven in geloof en gehoorzaamheid. Trek je mistgordijn op en volg de Here en je zult verbaasd staan over hoe opwindend, indrukwekkend en krachtig je leven zal worden. 

“Weet gij niet dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zo, dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. " (1Kor.9:24-26)