Liefde


Paulus zegt dat wat we ook doen, hoe begiftigd we ook zijn of hoe groot ons offer ook mag zijn, als het niet uit liefde is, is het tijdverspilling (1Kor 13) De meesten onder ons weten dat. De vraag is over welke liefde hij het heeft. Ja we weten dat het Agape of Goddelijke liefde is. De vraag die we moeten stellen is: "wie of wat is het onderwerp van deze liefde"?. Sommige mensen houden perfect van zichzelf, anderen van de Bijbel, nog anderen van de kerk. Ze lijken allemaal gemotiveerd door de liefde. Maar is het dit waar Paul het over heeft?

Het is nogal duidelijk dat liefde voor zichzelf niet datgene is wat Paulus beschrijft. De meeste mensen denken dat 1Kor.13 vooreerst gaat over de liefde voor elkaar. Het lijkt erop dat de kerk van vandaag de nadruk legt op elkaar liefhebben maar is dat ook de nadruk die de schrift legt? Neen. Jezus zei: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. (Mat. 22:37,38). Het eerste gebod is God liefhebben. Het tweede gebod is onze naaste liefhebben. Zichzelf liefhebben wordt zelfs niet vernoemd. Wanneer Jezus de liefde voor God vooropstelt, wil dat zeggen dat onze eerste, primaire en grootste verantwoordelijkheid is God lief te hebben. Het tweede gebod is niet gelijk aan het eerste. Jezus zei dat het lijkt op of gelijkaardig is aan, maar het is niet gelijk. Het lijkt er op dat de misvatting bestaat dat het tweede gebod gelijk is aan het eerste en zolang we ons aan het tweede houden, we krediet genieten over het eerste. Nergens plaatst de Bijbel liefde voor de naaste even hoog als onze liefde voor God. Jezus zei: “Indien iemand tot mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn." (Luc. 14:26). Hij bedoelt hier niet dat we onze families niet moeten respec-teren maar de liefde voor hen die ons het naaste bij zijn moet lijken als haat in vergelijking met de intensiteit van onze liefde voor Hem. Dat wil niet zeggen dat we hen nu minder moeten liefhebben, maar eerder dat we Hem meer dienen te beminnen.

Als Jezus zegt dat we God dienen lief te hebben met "heel" ons hart, onze ziel en ons verstand dan bedoelt Hij dat er niet veel ruimte meer over is voor iets of iemand anders. Ik zeg niet dat we onze naaste niet moeten liefhebben maar we moeten er zeker van zijn dat we God op de eerste plaats beminnen, allereerst en totaal. Ik weet dat dit niet de boodschap is die anderen prediken, maar het is Gods Woord.
Johannes zei dat als we onze broeder niet liefhebben, we ook God niet liefhebben (1Joh. 4:20) en Jezus zei dat als we Hem liefhebben we Zijn geboden moeten naleven.(Joh.14:15). Maar toch, als we onze broeder liefhebben en Zijn geboden naleven, volgt daaruit niet automatisch dat we God liefhebben. Ook ongelovigen houden van elkaar maar zij beminnen God niet, en vele religieuze mensen leven Gods geboden na maar ze zijn niet gered! De kerken lopen vol met mensen die mooie liederen zingen over liefde, mekaar omhelzen en elkaar honingzoete e-mails met mooie prentjes sturen. Maar zij houden niet van God en als ze het wel doen is Hij ergens vanonder op hun lijst achter hun ego en nog enkele dingen zoals de Bijbel en den kerk.

Dat was het probleem met de Kerk van Efeze die hun eerste liefde had verlaten omdat ze meer van de kerk, van doctrine en van het religieuze hielden dan van Jezus Christus (Open.2:1-7). Laat me het nog anders zeggen in geval dat je het nog niet begrepen hebt. De mensen of dingen van God beminnen klopt niet met de liefde voor Hem. Alhoewel vele dingen voortkomen door onze liefde voor Hem, bewijzen deze dingen op zich niet dat we Hem boven alles beminnen. Ik ken veel religieuze mensen die blijkbaar al de juiste dingen beminnen maar wiens liefde voor God duidelijk niet hun primaire drijfveer in hun leven is.
  
Hoe weten we dat we hem boven alles beminnent? Alhoewel ieder van ons zou moeten weten diep in ons binnenste wat of wie onze eerste liefde is, zijn velen misleid door te geloven dat we hem liefhebben terwijl het niet zo is. Daarom hierna enkele kleine tests: Waar denk je het meeste aan? Waar denk je aan als je 's nachts wakker wordt? Mis je de samenkomsten van het lichaam van Christus? (Alhoewel regel-matig bijwonen niet bewijst dat we Hem liefhebben, maar het feit dat we andere dingen belangrijker vinden dan in Zijn aanwezigheid te zijn zegt al iets.) Vindt je het gemakkelijker andere dingen te doen dan bidden? Doet de gedachte aan de eeuwigheid je schrikken, waarin je niets hoeft te doen dan in Zijn aanwezigheid te zijn?

Hem bovenal beminnen wil niet zeggen dat we onze verantwoordelijkheden hier op aarde niet opnemen of het Woord of de kerk enz. niet liefhebben. In feite, als we Hem liefhebben zoals het hoort, zullen we de dingen doen die Hem welgevallig zijn. D.w.z. onze familie liefhebben, de Bijbel, de kerk en de verlorenen. Als we van Hem liefhebben zullen we houden van wat Hij en hoe Hij liefheeft en zullen we Zijn wil doen. Maar deze dingen moeten voortkomen uit onze liefde voor Hem. Ik zou niet mijn vrouw op de eerste plaats willen zetten. Ik hou vooreerst van God en omdat ik van Hem hou, hou ik van haar. Als we dat kunnen waarmaken dan wordt het makkelijk om van de ongelovigen te houden en om lief te hebben zoals Hij het doet– zonder iets terug te krijgen. Onze liefde voor Hem moet de motivatie zijn van alles wat we doen. Is dat niet zo, dan verspillen we onze tijd en is het al ijdelheid.

Onze liefde voor Hem maakt ons betere huwelijkspartners, ouders, kinderen, werknemers, bazen, en leden van de kerk. Als we Hem boven alles beminnen volgt al de rest gemakkelijk, maar indien niet, dan wordt al de rest hard labeur.

Als je merkt dat Hij niet op de eerste plaats komt dan behoef je berouw en terugkeer naar Hem. Hij laat Zich vinden door hen die Hem zoeken met geheel hun hart (Jer 29:13). Het probleem is dat velen zich veroordeelt voelen door deze boodschap en weggaan en vergeten wat ze hebben gelezen. Anderen zullen berouw voelen en besluiten de Here terug op te zoeken maar uiteindelijk niets doen. Wil jij een van de weinigen zijn die alles opzij zetten totdat je de Here hebt teruggevonden? Hij verlaat ons niet maar wij verlaten Hem. Alstublief maak het voornemen om vanavond niet te gaan slapen vooraleer je de meest belangrijke relatie hebt hersteld. Doe het nu en geef het niet op vooraleer je met absolute zekerheid kan zeggen: “Ik hou van Hem meer dan van wat ook, zelfs meer dan van mijn eigen leven”. Hij zal ons naderen als wij tot Hem naderen. Doe het nu!