Ik kan Geen Goede Gemeente Vinden - 3


Je hebt nu dus je houding en verwachtingen bijgesteld en elke gemeente binnen redelijke afstand nagetrokken, en niets gevonden? Als je waarlijk alle mogelijkheden hebt nagegaan dan blijft er toch nog een mogelijkheid over - een huisgemeente.

Maar voordat we gaan praten over hoe dat werkt, moet je absoluut zeker zijn dat jouw motivaties om dit te doen correct zijn. De overgrote meerderheid van huiskerken werden gestart om verkeerde redenen. Sommigen voelden zich niet erkend in de formele gemeente, anderen rebelleerden tegen autoriteit en verantwoording, anderen wilden vrij zijn van de verplichting en de toewijding voor regelmatige gemeenschap en nog anderen wilden ontsnappen aan de irritatie voor mensen die zich niet gedragen zoals zij dat graag zouden hebben
Als je niet werd gedreven door de afwezigheid van een goede gemeente en door een oprecht verlangen naar gemeenschap -  dan loopt het waagstuk zeker schipbreuk. Elk probleem met mensen waar je mee te maken had in de grotere gemeente, wordt immers uitvergroot met slechts enkelen in de woonkamer. Hoe kleiner de groep, des te meer we bewust worden van ieders tekortkomingen en hoe groter de druk op de totale toewijding van elkeen. Zijn jullie bvb. met vier, dan is er geen plek om je te verbergen en hangt de bijeenkomst af van ieders aanwezigheid. Wees er dus zeker van dat je dit niveau van intensiteit, intimiteit en toewijding aankan.

Wat je vervolgens moet doen is alle boeken vermijden die beweren de formule voor de huiskerk te hebben gevonden. Al deze boeken werden geschreven door mensen die een wrok koesteren jegens de formele gemeente(?), hun inzicht is erg verwrongen door verbittering en pijn. De meeste van deze auteurs en rondreizende huisgemeente-gurus zoeken een platform voor hun eigen ego's. Ik heb veel van deze boeken onderzocht en kan geen enkele aanbevelen. Wees vooral op je hoede voor hen die beweren dat de enige gewettigde gemeente de huisgemeente is, want dat is een leugen uit de hel(?). Gemeenten in het Nieuw Testament kwamen samen in huizen maar ook in synagogen (Hand. 13:14), in de tempel (Hand. 2:46), op publieke plaatsen (Hand. 18:28, 20:20), in open lucht (Hand. 16:13) en in grote huizen met ruimten die speciaal werden uitgerust voor een groot aantal aanbidders (Hand. 19:9, 20:8).

Nu moet je een of meerdere gelovigen of families vinden die dezelfde visie hebben. Maak afspraken om samen te komen om mekaar op te bouwen, te zorgen voor mekaar, samen brood te breken, te bidden en te onderwijzen/onderwezen worden (Hand. 2:42). Probeer niet de liturgie en de formaliteit van een grote gemeente na te volgen. Wees realistisch. Zit in een cirkel. Indien iemand een preekstoel wil en de mensen op rijen wil zetten, wijs hem dan scherp terecht. Dit is geen miniatuurversie van hen die samenkomen onder een kerktoren.

Onderwerp u aan elkaar. Wordt niet exclusief maar probeer het aantal  te beperken tot een select groepje - aanvaard iedereen die ware discipelen zijn, maar hou de groep tegelijkertijd zuiver door diegenen die de groep willen overnemen, controleren of manipuleren, vals onderwijs of heidense wijsheid en vleselijke lofprijs willen binnenbrengen, te corrigeren en desnoods uit te werpen. Wie geeft jou de autoriteit om dit te doen? Matteüs 18 . Weet dat de gemeentediscipline in de handen ligt van twee of drie gelovigen, met de Here Jezus in hun midden.

Wie zal jou onderricht geven? De H.Geest, door het Woord. Kleef aan het Woord, moedig aan, leer, vermaan, bemoedig en bouw mekaar op door met veel ijver te lezen, te leren en het Woord toe te passen. Zoek broeders die zuiver in de leer zijn en moedig hen aan om af en toe te delen met jou, zoek hun raad en advies, wordt niet afhankelijk van hen maar wordt afhankelijk van de Here, Zijn Woord en Zijn Geest. Je kan eventueel gebruik maken van tapes en video’s maar uiteindelijk moet elkeen leren om tijd te spenderen aan het Woord en naar de samenkomst te komen met iets om te delen. “Hoe staat het dan broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.” (1Kor. 14:26).

“Maar ik ken niemand met wie ik op deze manier kan samenkomen”. Wel je zou beter zo iemand vinden en als zij nog niet gered zijn, verkondig dan het evangelie aan hen en maak hen tot discipelen - niet uit jezelf, maar door de Here Jezus Christus. Gaat desnoods van deur tot deur, spreek tot hen van wie je denkt dat zij ook teleurgesteld zijn in wat ze niet hebben, en deel deze visie met hen. Ik kan jou verzekeren dat er in elke stad en dorp velen zijn die wanhopig op zoek zijn naar gemeenschap, gebaseerd op realiteit en waarheid. Vind hen en kom bij elkaar. Je hebt er geen duizend nodig, twee of drie families volstaan.

Mocht je reeds een boek over huisgemeenten hebben gelezen, laat mij jou dan waarschuwen hen niet te geloven als zij beweren dat je geen structuur of leiders nodig hebt. Veel huisgemeenten weigeren elke structuur en komen daarom ook niet regelmatig op dezelfde dag van de week bijeen. Zij beweren geleid te worden door de "Geest" maar eigenlijk worden ze geleid door het vlees. Leg dag en uur van samenkomsten vast en hou je daaraan. Mensen hebben orde en discipline nodig en het ligt in het wezen van God om zaken ordelijk en binnen een gegeven patroon uit te voeren.

Om te beweren dat leiderschap in zo'n groep slecht is lijkt op ketterij. Het Nieuw Testament zegt duidelijk dat elke gemeente, hoe klein ook, leiders had. MAAR deze leiders zijn dienaars voor de gemeente, en geen heersers. Als de groep wordt geleid door de Here zal iedereen in staat zijn ware leiders te onderscheiden van de machtshongerige valse leiders. (Dit is een uitgebreid onderwerp. Het boek  Building Blocks of the Church  van A.Bosch gaat hier dieper op in). Ware leiders zullen elk lid van de groep toerusten om hun unieke bediening te ontdekken en te ontwikkelen. Valse leiders willen in het centrum van de belangstelling staan.

Wees er ten slotte zeker van dat de Here dit wil. Als dit zo is dan kan het een wonderlijk en opwindend avontuur worden. Indien dit niet zo is dan zal het een pijnlijke les worden. Ga er niet te licht over maar spendeer veel tijd in gebed en in het zoeken van God's wil.

“En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.” (Hebr. 10:24-25).