Ik kan Geen Goede Gemeente Vinden - 2


Om voor iemand een Gemeente te vinden zijn er twee delen in de vergelijking: de Gemeente en het individu. Dat lijkt evident maar voor de meeste mensen is dat niet zo. Ik zeg dit omdat elke keer dat zij geen goede Gemeente vinden, zij de Gemeenten blameren dat ze niet zijn wat zij willen dat ze zijn. Ik heb nooit horen zeggen dat zij geen Gemeente konden vinden omdat zij een probleem met zichzelf hebben.

Toch ligt het probleem dikwijls bij het individu en niet bij de Gemeente. Ik geef toe dat er vele Gemeenten niet erg gezond zijn en weinig pastors prediken nog de raadgevingen van God, maar ik weet ook dat vele mensen fouten zouden vinden in de weinige goede Gemeenten die nog bestaan. Laten we dus praten over onze houding en onze verwachtingen, als we besloten hebben aan God's woord te gehoorzamen en onze eigen bijeenkomsten niet te verzuimen. (Hebr.10:25).

Vooraleer te denken aan het zoeken naar een Gemeente moeten we echt zeker zijn dat we een Gemeente 'willen' vinden. Veel mensen willen eigenlijk niet echt een Gemeente en vinden daarom steeds een excuus om de verschillende mogelijkheden uit te sluiten. Zij raken gewend aan een op zichzelf gerichte levensstijl buiten de Gemeente om, en vinden het moeilijk hun onafhankelijkheid, geld en tijd op te offeren. Voor de velen die het gewend zijn aan lang slapen op zondagochtend en een uitgebreide brunch buitenshuis, of die de zondag doorbrengen op het strand, vraagt de discipline voor het geregeld bijwonen van een dienst te veel opoffering. De geldelijke bijdrage en de verantwoordelijkheid om trouw te blijven aan iets anders dan aan zichzelf is een hele opdracht voor velen in de moderne maatschappij. Dus vooraleer aan de zoektocht te beginnen, dien je hierop te antwoorden: "Ben ik wat dit betreft echt toegewijd om te gehoorzamen aan de Schriften en zal ik de offers brengen die gevraagd worden van een goed lid?" Is het antwoord neen, stop dan met de charade en geeft toe dat je het Woord niet wil gehoorzamen.

Zij die werkelijk een Gemeente willen vinden moeten dikwijls bijgestuurd worden in hun verwachtingen. De meeste mensen die op zoek zijn naar een Gemeente zijn op zoek naar de perfecte Gemeente. Wel, deze bestaat niet. (Tenminste, niet aan deze kant van de hemel). Ik sta verbaasd dat bijna iedereen in onperfecte huizen woont, met auto's rijden die ver van ideaal zijn en ploeteren met jobs die zeker niet perfect zijn. Maar als het gaat om de Gemeente verwachten ze dat die perfect is. Net zoals alles in het leven verkleurd en corrupt is door de zonde, zo is het ook met de Gemeente omdat ze gemaakt wordt door onperfecte mensen(?).De meeste onder ons zijn min of meer gelukkig met onze zwakheden, dus dienen wij de zwakheden(dikwijls dezelfde) van anderen ook te verdragen.

Er is een oud gezegde dat zegt dat als je die perfecte Gemeente vindt, je geen lid mag worden want eens dat je er bij bent, zal het niet perfect meer zijn. Dat klinkt gek, maar het is waar. We leven in een onperfecte wereld en we zijn niet perfect, dus laten we een klein beetje genadig zijn voor hen die zwakheden hebben net als wij.
 
Wat we vervolgens moeten doen eens dat we zeker zijn dat we een Gemeente willen vinden, en onze verwachtingen hebben bijgesteld, is bepaalde offers willen brengen. Ik kom dikwijls mensen tegen die treuren omdat ze geen goede Gemeente vinden en die alles zouden doen om tot een Goede Gemeente te behoren. Als ik dan zeg dat er een Goede Gemeente bestaat op minder dan één uur rijden van hun huis, klagen ze dat dit te ver is. Diezelfde mensen pendelen langere afstanden naar hun werk en aarzelen niet om een uur te rijden naar het strand of een wedstrijd. Ik ontmoette onlangs iemand die zich beklaagde dat hij de brandstof niet kon betalen om de samenkomst bij te wonen, maar diezelfde persoon spendeerde op één nacht meer geld aan een feestje dan aan al de brandstof die hij zou nodig hebben om naar alle samenkomsten te rijden in zijn Christelijk leven.

Je zult ook veranderingen moeten aanbrengen aan je agenda. Wanneer mensen ons Gemeentesecretariaat opbellen om te vragen wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden, vinden ze dat te vroeg of te laat! Jezus was meer bezig en veel belangrijker dan wij. Toch zette Hij alles opzij om naar de aarde te komen en ons te bevrijden, terwijl wij het moeilijk vinden om een beetje vroeger op te staan op zondag om Hem te ontmoeten!! Zelfs al dien je elke avond naar de bijeenkomst te gaan en de ganse zondag, dat zou nog steeds niets zijn in vergelijking met wat Hij voor ons heeft gedaan. We offeren graag tijd en dingen op voor iets waar we niets mee kunnen doen. Maar wanneer Hij vraagt voor een klein offer voor iets dat waardevol is voor ons, vinden we dat teveel gevraagd.

Sommige mensen vermijden Gemeenten waar regels bestaan. Regels betreffende de kledij, zich onthouden van zonde, gehoorzaam zijn als kinderen of andere zaken die de Gemeente afzondert van de wereld. Sommigen daarvan zijn wettisch, maar de standaards in de Gemeenten zijn zo laag gezonken dat iedereen die niet spreekt, zich kleed, lijkt en denkt als de wereld, wordt aanzien als "wettisch", "vreemd", en "eigenaardig". Als het dat is wat je heeft weerhouden om naar een Gemeente te gaan, dan had je jezelf moeten onderzoeken of je niet te liberaal bent, vooraleer je hen beschuldigt van wettigheid. Heiligheid is geen vloekwoord nog een ketterij. Als je genoeg hebt van een bepaalde groep omdat ze zich willen afzonderen van de wereld dan handel je correct, omdat zulke Gemeenten niet willen besmet worden door jouw wereldsgezindheid.

Aan de andere kant krijgen mensen dikwijls genoeg van een Gemeente omdat daar zondaars naartoe gaan! Ik prijs de Here voor elke misdadiger en elk bendelid die gered wordt. En als je er genoeg van krijgt omdat mensen in de Gemeente tatoeages dragen of andere bewijzen van een verkwiste jeugd, dan moet je die Gemeente ook niet opzoeken. Je zal dan niet de plaats delen met hen die veel vergeven werden. Jezus kwam om te zoeken en te redden hen die verloren gingen,de gezonden hebben geen dokter nodig. Wat mij betreft zal ik graag tien rijke, hypocriete, religieuze snobs ruilen voor één zondaar die de put waaruit hij werd getrokken niet vergeten is. Maar zeiden zij niet van Jezus: “Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars!” (Lucas 7:34).