Houden van  God’s Woord


Onze voornaamste verantwoordelijkheid is houden van God. Maar wat betekent dat? Voor sommigen mensen is dat een warm wazig gevoel voor een oude man in de hemel met een witte baard. Voor anderen is het Khumbaya zingen en zich goed voelen. Maar liefde, of het nu voor God is of voor een mens, is niet een gevoel maar een beslissing die we nemen met onze wil. We kiezen wat en wie we willen liefhebben. Liefde gebaseerd op een gevoel is vluchtig en kan het best beschreven worden als verdwaasdheid. Nergens leert de Bijbel ons dat we liefde moeten voelen voor God. Het zegt we moeten het doen. Liefde is iets wat we doen en niet iets wat we voelen (Dit geldt niet alleen voor onze liefde voor God, maar ook voor onze geliefden).

Dus als liefhebben een werkwoord is, wat moeten we dan doen uit liefde voor God? Vele dingen. Eén daarvan is houden van Zijn Woord. Maar zelfs door zijn woord te koesteren kunnen de zaken verkeerd lopen. Sommige mensen houden van het uiterlijk van het boek en vinden iets magisch in het papier, de inkt en de kaft. Maar het boek is enkel maar een verpakking voor het woord. Er is niets heiligs aan het boek maar het zijn de woorden en de boodschap die heilig zijn.

Anderen aanbidden de Bijbel meer dan God en houden er meer van dan van zijn Auteur. Het is niet moeilijk om dolverliefd te worden op het Woord. Het is een fascinerend boek en het heeft hoogtes en dieptes van wijsheid en openbaring wat niemand ooit kan doorgronden. Het is dus niet verwonderlijk dat veel mensen meer betrokken raken met de Bijbel dan met God. Dit is een vorm van afgoderij, beter bekend als boekafgoderij. Eén van de trucks om te weten te komen of iemand de Bijbel verafgoodt is, als in hun lijst van de meest belangrijke aspecten van Geloof de Bijbel vóór Christus komt. Doe volgende test: Zoek op het internet naar “statement of faith” en bekijk enkele van deze "statements of faith". Ik heb de eerste 10 nagekeken via Google, en van die tien zijn er zes die de Bijbel verkiezen vóór God of Jezus, twee zetten God eerst en twee hebben andere dingen verkozen. Als dat zo is dan zeggen 80% van de kerken en organisaties die hun "statements of faith" hebben opgegeven, dat de Bijbel vóór God Zelf komt.
 
Neen, God gaat vóór alles, en Hij dient steeds de voorrang te hebben. De Bijbel opent met de woorden: “In het begin schiep God…” (Gen 1:1). We mogen Zijn Woord nooit vóór Hem plaatsen en we mogen Zijn Woord nooit verafgoden. Spijtig dat er veel christenen en predikanten een liefdesrelatie hebben met het boek en niet met Hem naar Wie het boek verwijst. De Farizeeërs waren voortreffelijk in het verafgoden van de Wet en niet de Schepper.

Onze liefde voor God kan niet worden gemeten aan onze kennis van de Bijbel. De Duivel kent de Bijbel beter dan wie ook, maar hij houdt niet van God. Ik heb vele dokters en professors ontmoet die veel meer van de Bijbel weten dan de meeste ware gelovigen, maar ze zijn niet gered en houden niet van God, ze bestuderen de Bijbel net als zij die wetenschap of geschiedenis bestuderen.

Als we de Here boven alles liefhebben, dan dienen we Zijn Woord te gehoorzamen en te eerbiedigen. Jezus zei: “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” (Joh.14:15). Minstens op16 plaatsen wordt in het Oud en het Nieuw Testament de liefde voor God gekoppeld aan gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Je kan niet zeggen dat je God liefhebt en tegelijkertijd een leven lijden zonder totale gehoor-zaamheid aan Zijn Woord. Men kan zelfs stellen dat de graad van onze liefde voor Hem kan gemeten worden aan de graad van gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Uiteraard zijn er ook velen die het Woord gehoorzamen zonder gered te zijn of zonder liefde te hebben voor God, maar dat in niet in tegenstelling met het feit dat als je van iemand houdt je alles wil doen om die persoon gelukkig te maken. Het beste wat me kunnen doen om iemand gelukkig te maken is alles te doen wat hij/zij ons vraagt en niets te doen wat hij/zij haat. Zelfs in onze menselijke betrekkingen dienen we ter wille van onze geliefde dingen te laten waarvan we genieten of dingen te doen waarvan we niet houden. Hoeveel te meer dienen we onze liefde voor God niet te laten zien door te doen wat Hem bevalt en te laten wat Hem vertoornt. En is dat wat Hij verlangt en haat, niet opgenomen in Zijn Woord?

Ik verbaas me steeds opnieuw over mensen die liederen zingen en praten over hun liefde voor God maar in totale en volkomen ongehoorzaamheid aan Zijn Woord leven. Ze misleiden zichzelf en hun naasten. Ze houden niet van de Here want dan zouden ze anders leven. Ze verschillen niet van de man die zijn vrouw mishandelt en daarna zegt dat hij haar liefheeft. Nee, hij houdt alleen van zichzelf. Indien hij van haar houdt zou hij haar nooit slaan en zou hij alles doen om haar te verzorgen en te beschermen. Daarom hebben mensen die bewust in ongehoorzaamheid aan het Woord leven geen liefde voor God, ongeacht hoe dikwijls zij dat ook beweren. Wat nog meer verbazing wekt is dat zij denken God te kunnen laten geloven dat ze van Hem houden. Dat is de ultieme belediging voor een liefdevolle Vader die Zijn liefde voor ons heeft getoond door Ziin Zoon aan het kruis te laten sterven. (Rom. 5:8)

We kunnen zitten mijmeren en filosoferen over hoezeer we God liefhebben. We kunnen liedjes zingen, gedichten schrijven en onze blik op oneindig zetten, maar liefde dient te worden getoond door de wil van de Vader te doen. Jezus vertelde een parabel over twee jongens wiens vader vroeg om in de wijngaard te werken. De ene zei dat hij zou gaan maar ging niet terwijl de andere zoon uiteindelijk wel ging. Jezus vroeg dan: “Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?” (Mat 21:31). Het antwoord is duidelijk. Het gaat er niet om dikwijls te zeggen dat we handelen naar de wil van God, maar dat we werkelijk Zijn wil doen. Het gaat er niet om aan God onze liefde te verklaren, het gaat er om Zijn wil te doen. Hij is niet zoals mensen die constant moeten horen dat ze geliefd zijn, en de Bijbel bevat geen vers dat ons gebiedt  dikwijls aan God te zeggen dat we van Hem houden. Hij ziet ons hart en wil dat we onze liefde voor Hem tonen door gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

“En zij komen bij U als in een volkstoeloop, zetten zich voor U neer, als mijn volk, en horen Uw woorden, maar doen er niet naar; woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun hart gaat uit naar hun woeker-winst. (Eze. 33:31)

“Wie zegt: Ik ken Hem en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn". (1Joh 2:4,5)