GPS
Een van de wonderen van de moderne technologie is het Global Positioning System (gps). Via een serie  satellieten in de lucht kan iedereen met een ontvangtoestel zijn exacte positie op aarde bepalen. Lucht- en scheepvaartverkeer gebruiken deze technologie om hun weg te vinden in het luchtruim en de oceanen van de wereld. Wanneer de gps verbonden is met een computer kan de kapitein de route ingeven die hij wenst te vliegen en de gps leidt hem naar de exacte plaats waar hij naartoe wil, ongeacht hoe ver en welke veranderingen het vaartuig ook moet ondergaan. Deze wondervare technologie is ook beschikbaar voor auto's in de vorm van een klein toestel zo groot als de palm van je hand. De kleine box wordt gemonteerd op de voorruit of binnen in de duurdere, moderne wagens. Deze kleine goudklompjes bevatten kaarten van gehele landen en gidsen jou naar het juiste huis na ingave van het adres, zelfs meerdere duizenden kilometers ver.

Ik betrouw op zo'n klein gadget om mijn weg te vinden door het immense Los Angeles en verbaas me steeds opnieuw over zijn ongelooflijke juistheid. De gps zegt jou exact waar en wanneer af te slaan, noemt de naam van de straat en telt af tot precies aan het punt waar je moet manoeuvreren. Het weet ook wanneer je een verkeerde afrit hebt genomen en zegt onmiddellijk dat het de route opnieuw zal berekenen om je terug op de juiste koers te brengen. Het lijkt alsof er geen enkele bocht op knik bestaat die hij niet kent.

Zou het niet fantastisch zijn om zo'n toestel te hebben dat je door elke bocht, beslissing en obstakel in je leven leidt totdat je jouw uiteindelijk bestemming hebt bereikt? Het verbazende is dat reeds lang voordat de mens deze versie van het gps ontwierp, God reeds Zijn versie had ontworpen. De versie van de Here is ook een GPS, maar de afkorting staat hier voor “God's Positie Systeem”. Net zoals de computer op mijn dashboard exact weet waar ik ben, weet God exact waar wij zijn op het pad van het leven. Er is geen plek waar we kunnen afdwalen of ons verbergen voor Zijn oog.  “Want Zijn ogen gaan over des mensen wegen, en Hij ziet al zijn schreden." (Job 34:21). Het is een grote troost te weten dat we nooit zover kunnen afdwalen dat Hij ons niet kan vinden en steeds weet waar we zijn. Natuurlijk zijn er momenten waarop we wensen dat Hij niet alles ziet, maar op het moment dart we ons verloren voelen en gefrustreerd is het een grote vreugde te weten dat: "Gij kent mijn zitten en mijn opstaan; gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd." (Psalm 139:2-3).

Een van de beperkingen van gps is dat je aan het gadget je bestemming moet ingeven en het jou niet kan leiden zonder deze informatie. Maar God’s GPS weet exact wat ons doel is. Zelfs indien we zelf ons doel of reden van bestaan kennen ,God weet. (Soms hebben we ons eigen idee waar we naartoe willen en dikwijls is dat in tegenstelling met dat van de Here, maar dat van Hem is altijd beter). Soms openbaart Hij Zijn plan voor ons, maar meestal dienen we Hem gewoon te vertrouwen, wetende dat Hij het best mogelijke plan voor ons leven heeft.

Net zoals de gps mij de juiste richting tot mijn bestemming aangeeft, net zo geeft ook GPS preciese  instructies. Er waren ogenblikken dat ik dacht beter te weten dan het machientje en het prompt negeerde, enkel om vast te stellen dat de gps elke keer beter deed. (het neemt wat tijd aan heropvoeding om tot de vaststelling te komen niet op je instinct te vertrouwen maar op een klein doosje). De Here kent de weg en Hij leidt ons stap voor stap. Het probleem is dat wij te veel denken dat we onze eigen weg kunnen maken in het leven. Jeremia zei: “Ik weet, o Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten.” (Jer. 10:23). Hoe dikwijls belanden we niet in het slop vooraleer we leren om niet op eigen kracht te vertrouwen op onze weg door het leven, maar op Hem, wetend dat indien de weg schijnbaar recht lijkt, hij naar onze ondergang leidt? (Spreuken 14:12).

Prijs de Here dat Hij onmiddellijk weet dat we verdwaald zijn als we weer een van onze vele omleidingen nemen, en ons waarschuwt dat we niet langer op de juiste weg zitten. Telkenmale we acht slaan op Zijn stem, gidst Hij ons terug naar de juiste weg. Zelfs al geraken we ver uit koers, we zijn nooit buiten Zijn bereik en nooit zo ver verdwaald dat hij ons niet terug op ons pad kan brengen. Ja, soms zijn we zo eigenzinnig dat Hij moet overschakelen naar plan “B”, maar door Zijn genade zal Hij steeds het zaakje herberekenen naar de best mogelijke oplossing. (Jer.18:4). De grote vraag is of wij Zijn aanwijzingen wel willen horen en Zijn leiding opvolgen. Soms staat mijn autoradio luider dan mijn gps of ben ik zo verstrooid dat ik een vitale instructie mis, soms is het getier van de wereld zo luid dat we de stem van de Herder niet horen. Ja, Hij spreekt en geeft richtlijnen, maar we luisteren niet. Zelfs al horen we de richtlijnen, toch kiezen we spijtig genoeg om ze te negeren en als we dan op een dood spoor geraken, blameren we de Here. Maar hij maakt geen fouten. Zijn richtlijnen zijn perfect. Als we afdwalen is dat enkel omdat we de instructies van onze GPS niet hebben gevolgd.

De gps kent elke route in Amerika en kan miljoenen mogelijke routes uitstippelen maar het geeft je enkel de enige relevante opdracht. Dikwijls verwachten we van de Here dat Hij ons ganse levenspad uitstippelt, maar dat doet Hij niet. Hij geeft ons slecht één opdracht, één stap tegelijk. Een van de redenen is dat elke volgende stap afhangt van de stap die we nu maken. Elke stap die we nemen bepaalt hoe en waar Hij de volgende naartoe leidt want we zijn niet als treinen op een spoor die slechts in één richting kunnen rijden. Onze vrije keuze maakt dat de Here dikwijls moet bijsturen op onze route. Nog een andere reden waarom Hij het ganse boek niet naar ons hoofd slingert is dat we ontmoedigd zouden raken als we zouden weten wat ons te wachten staat. En daarom geeft Hij ons maar één instructie per keer. “en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop." (Jesaja 30:21)

We hebben de keuze. We kunnen veel tijd verliezen door in cirkels rond te dwalen en zelfs mogelijks het doel missen. Of we kunnen de instructies van het God Positie Systeem volgen en onszelf een hoop last besparen, en ons doel bereiken dat Hij voor ons heeft bedoeld. Als we maar leerden ons minder zorgen te maken in het zoeken van de route en meer ijverden om gewoon Zijn opdrachten te volbrengen.      "Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op u; maak mij de weg bekent die ik gaan moet, want tot u hef ik mijn ziel op. Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land. " (Psalm 143:8,10)