Raamatun versioita "maallikoille" 102
(Bible Versions for Dummies 102)


Viime viikolla puhuin käsikirjoituksista, joihin Raamatun käännökset perustuvat. Minä luulen, että monelle lukijalle tässä on vain akateeminen kiinnostus. Tärkeämpi asia tavalliselle lukijalle on se, että tekee oikean valinnan saatavana olevien englanninkielisten
käännösten välillä.

Käännöksen valinnassa on hyvä ottaa huomioon erot kääntäjien käyttämien kolmen päämenetelmän välillä. Ensimmäinen ryhmä tunnetaan kirjaimellisina käännöksinä. Nämä käännökset ovat käännetyt sana sanalta alkuperäisistä käsikirjoituksista. Yleensä vain sanajärjestystä on muutettu paremmin ymmärrettäväksi englannin kielen kieliopin mukaan. Tämä siksi, että lauseet muodostetaan eri tavalla hepreassa, kreikassa ja englannissa. Mitä sananmukaisempi käännös, sen vaikeampaa se on lukea. Kaikkein sananmukaisin käännös on rivi riviltä käännetty, jossa englannin sanat ovat kreikan tai heprean sanojen yläpuolella. Katso esimerkiksi Joh.1:3, joka on uudessa King James-käännöksessä: “All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made” Rivi riviltä tehdyssä: “All things through Him became and without Him became not one thing which has become”. Tästä huomaat, että versiossa sanotaan sama asia kuin King James käännöksessä, mutta on vaikeampi ymmärtää. Vaikkakaan Young’in käännös ei ole rivi riviltä tehty, mutta se on kaikkein kirjaimellisin ja sama jae kuuluu näin: “all things through him did happen, and without him happened not even one thing that hath happened” Minun mielestäni paras kirjaimellinen käännös on Amerikan Standard Version vuodelta 1901. Se on helpompi ymmärtää kuin King James, ja on ehkä kaikkein tarkin käännös kaikista, mutta sitä ei enää paineta. Elektronisia kopioita on saatavana ilman mitään rajoituksia. Voit ehkä löytää kopion vanhojen kirjojen kaupasta.

Jos asetamme kirjaimelliset käännökset spektrin toiseen laitaan, niin parafraasi (omin sanoin) käännökset tulevat toiseen äärimmäiseen laitaan. Parafraasissa kääntäjä kirjoittaa omin sanoin, kuinka hän on sen käsittänyt. Se merkitsee sitä, että parafraasissa tulee voimakkaasti esille kääntäjän oma teologia oman mielen mukaan väritettynä. Yleensä parafraasi käännökset eivät sovi vakavasti sanaa tutkivalle, ja ne ovat ainoastaan lapsille ja vastauskoontulleille, jotka haluavat yleiskuvan Raamatusta. Kaikkein äärimmäisin niistä on Petersonin ”The Message” käännös. En yleensä suosittele parafraasi käännöksiä, ja minä varoitan ihmisiä käyttämästä ensinkään ”The Message” käännöstä. Joskus kirjoittaja saattaa tuoda esille sanoman ydinkohdan, mutta usein myös johtaa lukijat harhaan, jos sinulla ei ole selvää käsitystä sanomasta, etkä kykene eroittamaan jyviä akanoista, on viisainta pysyä erossa parafraaseista ja etenkin ”The Message” käännöksestä.

Jossain kirjaimellisten ja parafraasikäännösten välillä ovat’kokoajatus’ käännökset. Tätä voidaan kuvata parhaiten vertaamalla tulkin käännöstä toiselle kielelle. Tulkki kuuntelee muutamia lauseita ja antaa sitten asian sisällön toisella kielellä. Tässä tulkki voi käyttää sanontoja ja fraaseja, jotka ovat tuttuja kuulijoille, mutta eivät ole sana sanalta käännettyä alkuperäisestä puheesta. Tähän ryhmään kuuluviin käännöksiin voidaan lukea New International Version (NIV) (Uusi Kansainvälinen Versio). Nämä käännöksen ovat paljon helpompia lukea, kuin kirjaimelliset käännökset ja yleensä antavat hyvän yleiskatsauksen. Ne eivät kuitenkaan ole sopivia Raamatun tutkimiseen parustuvaan julistukseen.

On otettava huomioon monta seikkaa, kun valitaan käännöstä. Ensimmäiseksi on otettava huomioon käännöksen tarkkuus, kun käännetään alkuperäisestä kielestä toiselle, se on tärkein asia. Ei löydy parempia käännöksiä kuin kirjaimelliset ASV, KJV, NKJV, NSAB ja RSV.

Toinen asia on kuinka helppoa käännös on lukea ja ymmärtää? Monilla nuorilla on vaikeuksia KJV; ASV ja muiden sellaisten käännösten kanssa. Jollei ole täydellistä kielen tuntemista, on parempi käyttää uudempia versioita. Olen järkyttynyt, kun kuulen saarnaajien rakentavan koko sanomansa väärin ymmärretyn vanhan kielen sanan perustalle. Olisi parempi, jos he olisivat käyttäneet vähemmän tarkempaa käännöstä, jonka he olisivat ymmärtäneet oikein.

Toinen seikka, mikä on otettava huomioon, on se, että mitä opettajat tai oppilaat käyttävät. Jos esimerkikisi luetaan kirkossa, jossa yleensä käytetään KJV käännöstä, jonka useimmat tuntevat, heille voi olla vaikeaa ymmärtää NIV käännöstä.

Tämä voi tuntua yhdentekevältä, mutta on otettava myös huomioon, mikä käännös on helpompi oppia ulkomuistista. Jos on tottunut lapsesta saakka KJV käännökseen ja opetellut paljon ulkomuistiin sen käännöksen mukaan, ja jos haluaa siirtyä modernimpaan käännökseen, niin NKJV käännös saattaa olla helpompi kuin NIV.

Ensi viikolla käsittelen kysymyksiä, jotka liittyvät ”King James Only” väittelyyn.(”Kuningas Jaakon käännös ainoastaan”)

”Sentähden minä rakastan sinun käskyjäsi enemmän kuin kultaa, enemmän kuin puhtainta kultaa. Sentähden minä vaellan kaikessa suoraan, kaikkien sinun asetuksieai mukaan; kaikkia valheen teitä minä vihaan. Ihmeelliset ovat sinun todistuksesi, sentähden minun sieluni ottaa niistä vaarin. Kun sinun sanasi avautuvat niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Minä avaan suuni ja huohotan, sillä minä halajan sinun käskyjäsi.” (Ps.119:127-131).