Alle Wegen Leiden Naar Rome


Het wegennet in het Romeins keizerrijk was echt opmerkelijk. Wegen liepen vanuit Brittannië in het westen, naar de rivieren Tigris-Eufraat (vandaag Irak) in het oosten, en van de Danube Rivier in Centraal Europa zuidelijk naar Noord Afrika. De totale lengte van de verharde hoofdwegen, aangelegd door de Romeinen werd ooit geschat op  80,000 kilometers, waarvan vele heden ten dage na zovele eeuwen nog steeds zichtbaar zijn. Al deze wegen vertrekken vanuit de hoofdplaats Rome, dus ongeacht welke weg je neemt kom je steeds in Rome uit. Vandaag krijgt deze zegswijze een andere bijbetekenis: ongeacht welke weg je neemt, het eindresultaat zal hetzelfde zijn.

Dit idee wordt meer en meer gebruikt om te suggereren dat alle religies uiteindelijk bij God en de Hemel uitkomen. De theologische term hiervoor is “inclusivisme”, beduidend dat iedereen er bij is. Een kleine variant op hetzelfde thema heet “universalisme”. Er bestaan verschillende versies van deze ketterij, de ene al wat extremer dan de andere. Het idee dat iedereen gered is, is natuurlijk zeer populair onder hen die buiten de gemeente staan en weigeren zich te onderwerpen aan Christus in hun leven. Het typische antwoord is: “Waarom zouden we ons bekeren tot Jezus als God toch zo genadig is dat hij niemand naar de hel laat gaan? Hij redt toch iedereen, ongeacht hoe of wat men geloofd”.

Het feit dat de wereld deze verderfelijke leugen geloofd is te verwachten maar het feit dat deze leer meer en meer populair wordt onder christelijke leiders is ronduit beangstigend. Billy Graham zegt: “En dat doet  God vandaag, Hij roept mensen uit de wereld voor Zijn naam, of ze nu komen uit de Moslimwereld, of de Boedhistische wereld, of de Christelijke wereld of de ongelovige wereld, ze zijn leden van het Lichaam van Christus omdat ze geroepen zijn door God. Ze kennen de naam van Jezus niet maar ze weten in hun hart dat ze behoefte hebben aan iets dat ze niet hebben, en ze keren zich naar het enige licht dat ze hebben, en ik denk dat ze gered worden en dat ze met ons samen in de hemel zullen zijn." In hetzelfde interview beaamd Robert Schuller hem. Tenminste drie keer heeft Joel Osteen op de nationale TV zender gezegd dat hij niet kan zeggen dat diegenen die Christus niet hebben aangenomen, verdoemd zullen zijn." John Hage zei dat Joden evangeliseren niet nodig is omdat ze gered zijn door het oude testament en niet door Christus. Het is het officieel standpunt van de Episcopaalse (Anglicaanse) kerk in Amerika dat Jezus niet de enige naam is waardoor we gered worden. En zo kunnen we nog lang doorgaan, elke grote naam in het hedendaags Christendom citerend.

Tegelijkertijd worden we bestookt met gevoelens van schuld omdat we het aandurven intolerant en fanatiek te zijn door te stellen dat enkel zij die de dood van Jezus Christus in onze plaats, aanvaarden, gered kunnen worden. We worden aangemaand om tolerant te zijn tegenover onze naaste en dat het "onchristelijk” en liefdeloos is om te geloven, laat staan zeggen, dat Jezus de enige weg tot God is.

Ter wille van de waarheid kunnen we niet vertrouwen op de meningen van mensen maar dienen we enkel op het Woord van God te vertrouwen. Het was Jezus Zelf die zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve dan door mij.” (Joh. 14:6). Welk deel van dit vers is moeilijk te verstaan of open voor interpretatie? De woorden “niemand” en “behalve” zijn zo nauwkeurig en exclusief als wat. Peter zei: “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden” (Hand 4:12). Paulus zei: “Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1Tim 2:5). Hebreeën stelt de vraag hoe we zouden ontkomen (daar er ontkoming mogelijk is), als we de redding negeren die kwam door Jezus Christus. (Heb 2:4). Telkens opnieuw leert de Bijbel duidelijk dat er geen andere weg om gered te worden is dan door geloof in het volbrachte werk op het Kruis. Jezus zei dat zij die proberen langs een andere weg binnen te komen, dieven en rovers zijn. (Joh.10:8).

Zeggen dat er andere wegen tot redding bestaan is eigenlijk stellen dat Jezus zijn tijd verprutste om in het vlees te komen, te lijden en te sterven. Als God mensen kon redden door andere middelen, dan hoefde Christus niet te sterven. Denk je ook niet dat als er een andere manier bestond, God die zou gebruikt hebben? Vroeg Jezus dat ook niet ter elfder ure? Maar er bestond geen andere weg. Jezus moest in onze plaats sterven en onze zonden op zich nemen zodat Zijn gerechtigheid ons kan aangerekend worden. Stellen dat mensen kunnen gered worden buiten het werk aan het Kruis om, is voorzeker de grootste godslastering tegen het kostbare bloed van Jezus Christus!

Tenzij we verwaande "uitgekozenen" willen worden, dienen we er steeds aan te denken dat het Gods genade is wat ons redt. We verdienen onze redding niet meer dan elk een van de miljoenen die verdoemd zijn omdat ze niet geloven. Nog maar denken dat we het verdienen om gered te zijn, laat zien dat we niets hebben verstaan van onze vreselijk zondige staat en Gods immense gratie. We hebben geen enkele reden om neer te kijken op anderen. Als de liefde van God ons echt aanraakt, zullen we medelijden hebben met alle anderen die niet gered zijn, en zullen we alles doen wat we kunnen om hen lief te hebben  en hen te redden.

Laat de wereld je niet verleiden om te geloven dat het liefdeloos is om mensen te zeggen dat Jezus de enige weg is. Het is niet liefdevol om hen te zeggen dat ze goed bezig zijn en dat ze gered zullen worden, alhoewel ze op weg zijn naar eeuwige verdoemenis. Als we echt om mensen geven zullen we hen de waarheid zeggen. Maar we dienen dat op een liefdevolle en medevoelende manier te doen. Spijtig genoeg hebben velen onder ons de houding van “Ik heb gelijk en jij bent fout– voilà”. Nee, door Gods genade zijn we gered en we dienen dezelfde liefde, medelijden en genade te tonen aan hen die de weg niet kennen die de Here ons heeft getoond. We mogen geen schrik hebben om mensen zodanig te beledigen , dat we hen nooit de waarheid durven zeggen.

Er is slechts één weg tot God en we dienen die boodschap met al onze kracht te verkondigen. Laten we de mensen uit andere religies genoeg liefhebben om hen te vertellen dat Jezus redt, en enkel Jezus.